Archive for ינואר, 2011

תשובות לחידון פרשת משפטים

ינואר 26, 2011

למי שטרם ראה את החידון מומלץ לגשת לדף החידון לפרשת משפטים

לאחר שניסתים את כוחכם היטב היטב הנה הפתרונים המלאים. באם חשבתם על פתרונים אחרים אשמח אם תגיבו. לחידות הגיון יכול להיות פתרון שונה ממה שמחבר החידה כתב שיהיה נכון באותה מידה.

דף התשובות

מודעות פרסומת

תשובות לחידון פרשת יתרו

ינואר 19, 2011

למי שטרם ראה את החידות עצמן נא לגשת

לדף החידות לפרשת יתרו

לאחר שניסיתים את כוחכם הינה הפתרונות המלאים.

תשובות לחידון פרשת בשלח

ינואר 12, 2011

הנה התשובות לחידות לפרשת בשלח.

דף התשובות