Archive for פברואר, 2011

תשובות לחידון ויקהל

פברואר 23, 2011

להלן התשובות לחידון ויקהל. נסו שוב לגשת לדף החידות לפרשת ויקהל ולפתור לבד. נתקעתם? הנה התשובות המלאות.


מודעות פרסומת

תשובות לחידון כי-תשא

פברואר 16, 2011

להלן התשובות לחידון כי-תשא. נסו שוב לגשת לדף החידות לפרשת כי תשא ולפתור לבד.

תשובות לחידות פרשת תצווה

פברואר 9, 2011

אם טרם הספקתם לראות את החידות כדאי מאד לעבור לחידות לפרשת תצווה לנסות לפתור ולחזור רק במקרה הצורך.

אם בכל זאת הגעתם עד לפה הנה הפתרונים המלאים, חשבתם על אחרים, עדכנו אותי…

תשובות לחידון פרשת תרומה

פברואר 2, 2011

למי שעדיין לא הספיק לראות מומלץ לעיין היטב בחידות לפרשת תרומה לפני שקוראים את הפתרונות