Archive for מרץ, 2011

תשובות לחידון פרשת תזריע

מרץ 28, 2011

התשובות לחידון פרשת תזריע מוצגות למטה. אם טרם ניסיתם לפתור אנא גשו לדף החידות לפרשת תזריע ונסו לבד

התשובות כאן

 

מודעות פרסומת

תשובות לחידון פרשת שמיני

מרץ 22, 2011

להלן פתרון החידות לפרש. שמיני. אם טרם ניסיתם את כוחכם אנא גשו קודם כל לדף החידות לפרשת שמיני ונסו לפתור את החידות.

הפתרונות כאן

 

תשובות לחידון פרשת צו

מרץ 15, 2011

להלן התשובות לחידות לפרשת צו. אם טרם ראיתם את דף החידות לפרשת צו אנא פיתחו אותו ונסו לפתור לבד לפני שאתם מעיינים בפתרונות.

 

תשובות לחידון פרשת ויקרא

מרץ 8, 2011

להלן התשובות לחידון פרשת ויקרא. אם טרם עיינתם בחידות וניסיתן לפתור לבד אנא פתחו את הקישור לחידות פרשת ויקרא לפני שתעיינו בתשובות.

תשובות לחידון פרשת פקודי

מרץ 2, 2011

להלן התשובות לפרשת פקודי. אם טרם ניסיתם לבד אנא הכנסו קודם לעמוד החידות לפרשת פקודי
C