Archive for אפריל, 2011

פתרון חידון פרשת אחרי מות

אפריל 14, 2011

החידות מופיעות בדף החידה לפרשת אחרי מות קודם.

 

התשובות כאן

מודעות פרסומת

תשובות לחידון פרשת מצורע

אפריל 5, 2011

להלן מופיעות התשובות המלאות לחידות פרשת מצורע. אפ טרם ניסיתם לפתור את החידות, גשו בבקשה לדף החידות לפרשת מצורע ונסו לפתור לבד.

התשובות כאן